Bilim Araştırma Vakfı tarafından tertip edilen konferans, Türkiye’nin Ortadoğu politikasına ışık tuttu.

9 Ekim 2004 Cumartesi günü İstanbul Sepetçiler Kasrı’nda Bilim Araştırma Vakfı tarafından, “OSMANLI VİZYONU İLE TÜRK-İSLAM DÜNYASI’NA TÜRKİYE ÖNCÜLÜĞÜ VE BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ KRİTİĞİ” adlı bir toplantı düzenlendi.

Özellikle son dönemde Ortadoğu’da yaşanan acıların ve karışıklıkların bir an önce sona ermesi için Türkiye’nin öncülüğünde yapılması gerekenlerin ortaya konulduğu toplantıya ülkemizin en önde gelen aydınları, politikacıları, emekli TSK mensupları, gazetecileri, yazarları, öğretim üyeleri katıldı.

Toplantının konuşmacıları arasında, Bilim Araştırma Vakfı Başkanı TARKAN YAVAŞ, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi PROF.DR. ÖMER AKSU, Silahlı Kuvvetler Akademisi eski Komutanı ve Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi E. TUĞGENERAL DR. HALİL ŞİMŞEK, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi PROF.DR. ANIL ÇEÇEN, Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı ALTUĞ M. BERKER yer aldı.

Toplantının başlangıcında, Mehteran Gösterisi gerçekleştirildi. Bilim Araştırma Vakfı etkinliklerinde adet halini alan Mehteran Gösterisi, gerek katılımcılar gerekse vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi ve beğeniyle izlendi.

Başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Devlet Bakanı Ali Babacan, Devlet Bakanı Gürdal Akşit olmak üzere, çok sayıda bakan ve milletvekili, yoğun çalışmaları ve önceden belirlenmiş programları nedeniyle konferansa katılamadıklarını telgrafla bildirerek Bilim Araştırma Vakfı mensuplarını, çalışmalarından dolayı tebrik ettiklerini ifade ettiler.

Tarkan Yavaş (Bilim Araştırma Vakfı Başkanı)

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilim Araştırma Vakfı Başkanı Tarkan Yavaş, Türk Milleti’nin tarih boyunca Türk-İslam dünyasına manevi liderlik yaptığını ve bu coğrafya ile ortak kültürel değerlere sahip olduğunu vurguladı. Tarkan Yavaş “Türkiye, şu an Kafkaslar’da, Balkanlar’da ve özellikle Ortadoğu’da yaşanan savaşların, karışıklıkların ve acıların son bulmasında, bölgenin sorunlarını çok iyi bilen bir ülke olarak kilit konumdadır. Türkiye’nin sahip olduğu şanlı miras, yeryüzünün barış, sevgi ve kardeşlikle dolması için bizleri tüm insanlığa karşı sorumlu kılmaktadır” dedi. Dünyada yaşanan zulümlerin tüm sorumluluğunun bir kişi ve ya devlete yüklenemeyeceğini dökülen kanların durdurulması için, tüm dünyada bir kültür ve sevgi birliğinin oluşturulması gerektiğini ifade etti. Yavaş “Osmanlı himayesinde Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların özgürce ve barış içinde yaşadıkları bu modelin bir kültür örneği olarak tekrar yaşatabileceğini belirterek bu görevin ve sorumluluğun en çok Türkiye’ye düştüğünü” söyledi.

Prof. Dr. Ömer AKSU
(İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi)
BAV Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Yavaş'ın konuşmasını izlemek için tıklayınız

Toplantıyı yöneten Divan Başkanı Prof. Dr. Ömer Aksu, konuşmasının ilk bölümünde Batı dünyasının kendi içinde bir çatışma ve çekişme içinde olduğunu, Ortadoğu’da Türkiye’nin öncülüğünün de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Aksu, bu çatışmanın tarihi kökenleri hakkında bilgi vererek “Roma-Germen ve Yahudi-Anglikan ittifaklarının bir çatışması ve çekişmesi, bugün yine Ortadoğu’da sahnelenmektedir. Büyük Ortadoğu Projesi ismiyle ortaya atılan planın uygulanmasıyla, bölgede büyük bir kaos ortamı hedeflenmektedir” dedi. Bugün Türkiye’nin ısrarlı bir şekilde medeniyet değiştirmeye zorlandığını belirten Aksu, “Türkiye Avrasya’nın kilididir. Ortadoğu’da Türk kültürü ve Türkiye’nin büyük etkisi ve önemi vardır. Osmanlı’nın tarihsel mirasçısı olan Türkiye bugün çok kritik bir noktada durmaktadır” dedi. “1402 Ankara Savaşı ile yenilen Türk Milleti, 1453’te İstanbul’u fethedecek kadar büyük bir millettir” diyen Aksu, Osmanlı İmparatorluğu’nu kuran ve senelerce bu topraklara hükmeden milletimizin Ortadoğu’ya öncülük etmesi için her şeyden önce kendi iç sorunlarını, iç kutuplaşmalarını ortadan kaldırması gerektiğine dikkat çekerek “Biz iç cepheyi sağlam tutalım. Gerisi kendiliğinden gelecektir” diyerek sözlerini tamamladı.

E. Tuğgeneral Yrd. Doç. Dr. Halil Şimşek
(Silahlı Kuvvetler Akademisi Eski Komutanı, Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Emekli Tuğgeneral Halil Şimşek Ortadoğu’nun geleceği ve Türkiye’ye etkileri başlıklı konuşmasında askeri nitelikte doyurucu bilgiler verdi ve “bölgede halen meşru olmayan bir savaş ve bunun sebep olduğu bir terör durumu yaşanmaktadır” dedi.

Ortadoğu’nun coğrafi, jeolojik ve jeopolitik konumu ve özellikleri hakkında bilgi vererek 3 semavi dinin bu bölgeden doğuşu, 3 kıtayı birleştiren kara, hava ve deniz yollarının düğüm noktası olması, su yolu ve geçitleri kontrol etmesi, dünya petrol rezervlerinin 2/3’ünün bu bölgede bulunması sebebiyle Ortadoğu’nun kilit öneme sahip bir bölge olduğuna dikkat çekti. Bu kilit bölgenin kilit ülkesi konumunda olan Türkiye’nin Ortadoğu barışı için izlemesi gereken politikaların neler olduğunu izah eden Halil Şimşek, Ortadoğu ülkelerinin dış politikaları hakkında tespitlerde bulunarak, İran, Irak, İsrail ve ABD’nin Ortadoğu politikalarının bölgedeki barışa etkisiyle ilgili yorumlar yaptı.

Türkiye’nin 56 Müslüman ülke arasında laik ve demokratik tek ülke olduğuna dikkat çeken Şimşek, Ortadoğu’da Türkiye’nin kilit role sahip olduğunu ifade etti; Türkiye’nin bölgede yıllardan beri süregiden Su sorunu, Kürt sorunu ve Kıbrıs sorununun çözümünde de en büyük ve belirleyici rolü oynadığını hatırlattı. “Milli hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için savaş, kullanabileceğimiz en son ve en güçlü enstrüman olarak düşünülmeli, öncelikle diplomasi, çok iyi planlanmış kriz yönetimi ile ekonomik ve alçak yoğunluklu askeri tedbirleri kullanma gayreti içinde olmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

“Türkiye’nin gündemi AB değil, Ortadoğu olmalıdır” diyerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Anıl Çeçen, bugün uluslar arası dengelerin doğuya doğru kaydığını belirtti. İngiltere, ABD ve New York’taki Yahudi lobisinin mensubu bulunduğu Atlantik İttifakı’nın Türkiye’yi Ortadoğu ile Avrupa arasında bir köprü olarak tutmak istediğine dikkat çekti. “Avrupa Ortadoğu’da taraf olmak istemiyor. Bu nedenle Türkiye’yi arada bir tampon bölge olarak muhafaza etmek niyetindedir” diyen Çeçen, Büyük Ortadoğu Projesi’nin kapsadığı sınırların Osmanlı hinterlandı olduğunu belirtti.

Anıl Çeçen, “Evet… Bölgede kurulacak olan yeni bir Osmanlı İmparatorluğu’dur. Ama bu Türklerin kuracağı bir Osmanlı İmparatorluğu değil, Amerikalıların kuracağı bir Osmanlı İmparatorluğu’dur. Yeni bir Osmanlı yapılanması federasyon ya da konfederasyon şeklinde ortaya çıkabilir. ABD’nin planında yer alan Yakın Doğu Konfederasyonu İstanbul merkezli olacak” dedi.

Buna karşın, bölge ülkeleri olarak bir araya gelmenin önemini vurgulayan Anıl Çeçen “1936’daki Sadabad Paktı benzeri bir ittifak oluşturulmalı. İran, Suriye, Türkiye ve Azerbaycan’ı içeren bir Merkezi Devletler Birliği öneriyorum. Ancak bu şekilde bölgedeki savaşı durdurabiliriz. Ancak bu şekilde Ortadoğu’da devamlılık arz eden bir etkinlik elde edebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.

Altuğ Berker (Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı)

“Bu yüzyılın başında Ortadoğu, Kafkaslar, Orta Asya ve Balkanlar’da meydana gelen otorite boşluğu, Osmanlı’nın tarihsel mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti tarafından doldurulacak” diyerek sözlerine başlayan Altuğ Berker, Türklerin Osmanlı çatısı altında adaletli, hoşgörülü ve barış içinde yürüttüğü yönetimin, şimdi ağlayan ve korku içinde yaşayan insanların yaşadığı coğrafyada asırlarca huzur ve mutluluğun kaynağı olduğunu hatırlattı. AB ile ilişkilerin Türkiye’nin Ortadoğu’nun istikrarı ve Dünya Barışı için öncülük rolünü etkileyen bir faktör olmadığını belirten Berker, “AB’ye girsek de girmesek de İslam ülkelerinin Batı ile olan ilişkilerini düzenleyen ülke konumunda olabiliriz” dedi. Altuğ Berker, son zamanlarda ortaya çıkarılan Büyük Ortadoğu Projesi’nin yine BOP olarak anılabileceğini belirtti ancak bunun açılımının Büyük Osmanlı Projesi olmasının daha mantıklı ve gerçekçi olacağını vurguladı.

Konferanslar Serisi >>>

 
Ana Sayfa - Arkadaşına Gönder - E-mail