ATATÜRK VE GENÇLİK

GERÇEK BİR ATATÜRKÇÜ GENÇ NASIL OLMALIDIR?

Atatürk'ün en büyük hedefi, çok büyük emeklerle kurulan Yüce Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ve gelişmiş demokratik ülkeler topluluğuna girmesi ve bu entegrasyon sürecinin çok hızlı ve başarılı olmasıydı. Türk Milleti'nin bu süreci hızlandırmasının birinci koşulu ise Batı'nın medeniyetini alırken, milli birlik ve beraberliğini herşeyin üzerinde tutması, milliyetçi karakterini ana esas olarak belirlemesi, İslam'ın özünü savunan çağdaş bir yapıyı ivedilikle oluşturmasıydı.

İşte bu nedenle Atatürk, Cumhuriyet'i emanet ettiği Türk gencinin, milli birlik ve beraberliğini herşeyin üzerinde tutan, vatanperver, cesur, ülkesi için canını seve seve veren, İslam'ı özümsemiş, güzel ahlaki vasıfları hayatının her aşamasına yerleştirmiş olmasını istiyor, bunun için karşısına çıkacak her engeli bizzat ortadan kaldırıyordu. Aşağıda sıralanan birkaç madde, Atatürk'ün hedeflediği milliyetçi Türk genci modelini kısaca tasvir etmektedir:

• Devletin bölünmez bütünlüğünü kararlılıkla savunur.

• Hukuka ve kanunlara saygılıdır.

• Dine ve manevi inançlara gönülden bağlıdır ve saygılıdır. Bu hürmetin kaynağını da laiklikten almaktadır.

• İnsana değer verir, ilişkilerinde saygı ve sevgi esastır.

• Sınıfsal farklılığa karşıdır. Herkesin eşit olduğuna, dayanışmanın gerekliliğine, milli birlik ve beraberliğe inanır.

• Fikirleri ve idealleri, müspet ilime ve akla dayalıdır.

• Herkesin fikrine değer verir, istişare eder.

• Türk Milleti için, her ne pahasına olursa olsun hizmeti ilke edinmiştir ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz.

• Dinamiktir, taassuba ve statükoculuğa karşıdır. Daima çağın yeniliklerinden ve gelişmelerinden yanadır. Olgunlaştırdığı her fikri mutlaka harekete dönüştürür.

• Dikkatlidir, dışarıdan veya içerden gelebilecek tehlikelere karşı uyanıktır, akılcı tedbirler alır.

 Örf ve adetlerine kuvvetli hislerle bağlıdır.

• Ailenin kutsiyetine inanır.

• Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkabilmesi için uğraş verir. Azimli ve kararlıdır. Olumsuzluklardan yılgınlığa kapılmaz.

• Tevazulu, sabırlı ve daima barıştan yanadır.

• Adaletten ödün vermez.

• Estetik değerlere ve sanata düşkündür.

• Ahlak güzelliğine ve temizliğe değer verir.

• Herkese sevgi ve iyi niyetle yaklaşır, yardımseverdir.

• Sorumluluk sahibidir.

• Aydındır ve bilimden yana bir tutum içindedir.

• İleri görüşlüdür.

• Hoşgörülü ve bağışlayıcıdır; affetmeyi ve sadakati esas alır.

• Barışçı ve uzlaştırıcıdır.

• Sözlerine ve emanetlerine olan hassasiyeti güçlüdür.

• Onurlu ve vakarlıdır.

• Kendisine isabet eden güçlüklerden dolayı hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaz.

• Dünyevi hırslardan arınmıştır, hiçbir zaman gelecek kaygısı duymaz.

• Cesurdur, hiçbir zorluk onu hedeflerinden yıldırmaz. Düşmanın sayısı, gücü ve büyüklüğü onun kararlılığını etkilemez.
 

B.A.V. NASIL BİR GENÇLİK İÇİN ÇALIŞIYOR?

B.A.V.'ın yetiştirilmesi için mücadele verdiği gençliğin en önemli özelliği, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesini yakalama hedefi doğrultusunda, milletin çıkarlarını kendi çıkarlarına tercih eden, adaleti kendine ilke edinen, haksızlığa, zulme uğrayan insanlar için mücadele veren şahsiyet sahibi bir gençlik olmasıdır. Böyle bir gençliğin belirleyici iki özelliği ilim ve akıldır. Bu bizzat Ulu Önder Atatürk'ün tesbitidir. Çünkü o büyük insan der ki:

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar.

Atatürkçü birçok bilim adamı ve aydınımızın ortak görüşü, Atatürk'ün manevi mirasını sahiplenecek bir gençliğin eksikliğinin kendini hissettirdiği yönündedir.

Oysa Atatürk birçok konuşmasında kendi ilke ve düşüncelerine sahip çıkma konusunda böyle bir gençliğe büyük güven duyduğunu ifade etmiştir. O, bu konudaki duyarlılığını; "Gençler! cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız... Cumhuriyet'i biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz." cümleleriyle ifade etmişti.

Atatürk'ün bu sözleri doğrultusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan  yürüttüğü çalışmalarıyla Bilim Araştırma Vakfı, ülkesinin sorunlarını gayet iyi bilen ve bunlara çözüm üretebilen, demokrasi aşığı, kendini iyiye ve doğruya adamış, Milleti ve Devleti için yaşayan bir gençliğin müjdesini vermektedir.

 


Bilim Araştırma Vakfı yurdun dört bir yanına yapıştırdığı afişlerle Atatürk'ün ideallerinni yaşatmak için uğraşmaktadır. 
.
Bilim Araştırma Vakfı Fahri Başkanı Adnan OKTAR. "Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı" Konferansı. (İstanbul Ramada) Prof.Dr. Hamza EROĞLU. "Tarih Sahnesinde Atatürk" Konferansı. (İstanbul Swissotel)

Erdal ÖZ ve Tarık BUĞRA. "Atatürkçü Düşüncede Türk Edebiyatı" Konferansı. (İstanbul Hilton)
Yaşar TOPÇU. "Atatürk Ve Siyaset"  Konferansı. (Ankara  Hilton)
.
İstanbul Sheraton'da düzenlenen "Atatürkçülüğün Işığında Türk Sporunun Dünü Bugünü" Konferansı'dan. "Yurtta Barış Dünyada Barış" konulu resim yarışması ödül töreninden. (İstanbul Divan)

Prof.Dr.Sina AKŞİN."Atatürk Ve Siyaset" Konferansı. (Ankara Hilton ) Lale ORALOĞLU. "Atatürkçü Düşüncede Türk Edebiyatı" Konferansı. (İstanbul Hilton)

Ankara Hilton Otelinde düzenlenen "Yabancı Gözüyle Atatürk" Konferansı'ndan. Bedia MUVAHHİD  ve Safiye AYLA. "Atatürk ve Sanat" Konferansı. (İstanbul Sheraton)

İstanbul Sheraton'da düzenlenen "Atatürk Türkiyesi'nde Tiyatromuz" Konferansı'ndan. Vasfi Rıza ZOBU.  "Atatürk Ve Sanat" Konferansı.  (İstanbul Sheraton)
.
Sami KOHEN. "Tarih Sahnesinde Atatürk" Konferansı. (İstanbul Swissotel) Prof. Dr. Toktamış ATEŞ. "Atatürk ve Türk Gençliği" Konferansı. (İstanbul The Marmara)

Tarık BUĞRA."Atatürkçü Düşüncede Türk Edebiyatı" Konferansı. (İstanbul Hilton) Müşfik KENTER.  "Atatürkçü Düşüncede Türk Edebiyatı" Konferansı. (İstanbul Hilton)
.
Arnavutluk Büyükelçisi Nesip KACİ. "Yabancı Gözüyle Atatürk" Konferansı. (Ankara Hilton) Prof. Dr. Cahit TANYOL "Atatürkçü Düşüncede Türk Edebiyatı" Konferansı. (İstanbul Hilton)

Emekli Orgeneral Necdet ÖZTORUN. "Tarih Sahnesinde Atatürk" Konferansı. (İstanbul Swissotel) Cemal KUTAY.  "Atatürk ve Türk Milliyetçiliği" Konferansı. (İstanbul Hilton)

Almanya Büyükelçisi Dr.Ekkehard EICKHOFF. "Yabancı Gözüyle Atatürk" Konferansı. (Ankara Hilton) Cüneyt ARKIN.  "Atatürk Ve Sanat" Konferansı.  (İstanbul Sheraton) Cem KARACA. "Atatürk Türkiyesi'nde Tiyatromuz" Konferansı. (İstanbul Sheraton)

Hindistan Büyükelçilik Müşteşarı Francis VAZ. "Yabancı Gözüyle Atatürk" Konferansı. (Ankara Hilton) "Atatürk" konulu şiir yarışması ödül töreninden. (İstanbul Divan)
.
Atilla DORSAY.  "Atatürk Ve Sanat" Konferansı.  (İstanbul Sheraton) Milli futbolcumuz LEFTER ve Coşkun ÖZARI. "Atatürkçülüğün Işığında Türk Sporunun Dünü Bugünü" Konferansı. (İstanbul Sheraton)

Prof. Dr. A.Kurtkan BİLGİSEVEN. "Atatürkçülüğün Işığında Türk Kadınının Geleceği" Konferansı.  (İstanbul Sheraton) Prof. Dr. Cevat ÇAPAN. "Atatürkçü Düşüncede Türk Edebiyatı"  Konferansı. (İstanbul Hilton)
.
Doç. Dr.Süreyya HİÇ. "Atatürk ve Türk Milliyetçiliği" Konferansı. (İstanbul Hilton) İstanbul Hilton'da düzenlenen  "Atatürkçü Düşüncede Türk Edebiyatı" Konferansı'ndan.

Prof.Dr. Nurettin TARAKÇIOĞLU. "Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı" Konferansı. (İstanbul Ramada) Prof. Raik ALNIAÇIK. "Atatürk Türkiyesi'nde Tiyatromuz" Konferansı. (İstanbul Sheraton)

Ankara Hilton otelinde düzenlenen "Yabancı Gözüyle Atatürk" Konferansı'na katılan konuşmacılar. Haluk SAN. "Atatürkçülüğün Işığında Türk Sporunun Dünü Bugünü" Konferansı. (İstanbul Sheraton)

 
Ana Sayfa - Arkadaşına Gönder - E-mail - E-mail Listesine Kayıt