GİRİŞ

Yirmi birinci yüzyılın eşiğinde olduğumuz şu günlerde Müslüman Türk Milleti tarih sahnesinde çok büyük bir sınav vermektedir. İnsanlığın manevi değerlerini büyük ölçüde kaybettiği ve bu nedenle de dünyanın her yerinde büyük sıkıntıların yaşandığı bu önemli dönemeçte Müslüman Türk Milleti; önümüzdeki yüzyıla damgasını vurmak, uluslara önderlik ederek huzur, barış, kardeşlik ve adaleti tesis etmek imkanını elinde bulundurmaktadır.

İnanıyoruz ki insanlığı aydınlık yarınlara taşıyacak bu güç ve dirayet herkesten ziyade ve belki de sadece Türk gençlerinin "damarlarındaki asil kanda mevcut"tur. Zira Türk gençleri, insanlığı yücelten değerlere, maneviyata ve mukaddesata, samimiyet ve içtenlikle bağlı, hiçbir menfaat beklemeksizin vatanı, milleti için canını vermiş bir ecdadın torunlarıdır.

İşte tarihin, bugün Türk Milleti'nin omuzlarına yüklediği sorumluluk, ulusların kaybetmeye yüz tuttuğu milli ve mukaddes değerlere sahip çıkarak atalarının yaptığı gibi insanlığa önder olmak, adalet, barış, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya oluşturmaktır. Türk Milleti bu büyük ülküye ulaşabilmek için bir yandan milli ahlakına ve mukaddesatına sımsıkı sarılırken, bir yandan da irtica tuzaklarına karşı uyanık olmak ve içtenlikle bağlı olduğu dini inançlarının istismar edilmesine karşı koymak durumundadır.

Milletimizin kendi birlik ve beraberliği açısından da son derece önemli olan bu konuda sağlıklı bir hareket tarzı tespit etmek için başvurulacak yegane kaynak Büyük Önder Atatürk'ün hayatı, onun fikirleri, görüş ve düşünceleridir. 5000 yıllık şanlı bir geçmişe sahip olan ve hiçbir zaman boyunduruk altına girmeden kıtalara hükmeden Müslüman Türk Milleti, her konuda, Ulu Önder'in gösterdiği doğrultuda hareket ederek sağlıklı ve huzurlu bir toplum olacak ve birlik-beraberliğini muhafaza edecektir.

Atatürk milliyetçiliği etrafında kenetlenmiş, üniter devlet anlayışına bağlı, demokratik ve laik hukuk düzenini savunan, din, ahlak ve aile müesseselerine sahip çıkan bir yapıyı yerleştirip koruduğu sürece, Yüce Türk Milleti tüm dünyaya nizam verecek ve Atatürk'ün hedef gösterdiği "muasır medeniyet"in önderi olacaktır.

Ancak bu hedefe ulaşabilmek için en baş şart, Büyük Önderimiz Atatürk'ün fikri yönde Türk Milleti'ne açtığı geniş ufku doğru bir şekilde kavrayabilmek ve insanlarımıza da bu fikirleri aktarabilmektir. Bilim Araştırma Vakfı'nın kurulduğu günden bu yana yapmış olduğu Atatürk konulu çalışmaların bir özeti niteliğindeki bu kitap, bahsettiğimiz amaç doğrultusunda derlenmiştir.


 
Ana Sayfa - Arkadaşına Gönder - E-mail - E-mail Listesine Kayıt