İMZA KAMPANYASI FORMU


Lütfen İsim Alanını Boş Geçmeyiniz!..

"); } elseif (!$soyisim) { $hata=1; echo ("


Lütfen Soyisim Alanını Boş Geçmeyiniz!..

"); } elseif (!$unvan) { $hata=1; echo ("


Lütfen Ünvan Alanını Boş Geçmeyiniz!...

"); } elseif (!$kurum) { $hata=1; echo ("


Lütfen Çalışılan Kurum Alanını Boş Geçmeyiniz!...

"); } elseif (!$tel) { $hata=1; echo ("


Lütfen Telefon Alanını Boş Geçmeyiniz!...

"); } elseif ($tel) { if (ctype_digit($tel)) { $hata=0; } else { $hata=1; echo("


Lütfen Telefon Numarasına Harf Girmeyiniz!..

"); } } if ($hata==0) { if (!$email) { $hata=1; echo ("


Lütfen E-Mail Alanını Boş Geçmeyiniz!...

"); } elseif ($email) { $sirasi1=strpos($email,"@"); $kactane1=substr_count($email,"@"); $sirasi2=strpos($email,"."); $kactane2=substr_count($email,"."); if (!($sirasi1>0) or !($kactane1==1) or !($sirasi2>1) or !($sirasi2>$sirasi1) or !($kactane2>0)) { $hata=1; echo ("


E-Mail Adresinizi Yanlış veya Eksik Girdiniz!..

"); } else { $kime="ctrk_19@yahoo.co.uk,berkeley992003@yahoo.com,form@bilimarastirmavakfi.org"; $mbaslik="Bilim Araştırma Vakfı - Form İmzalama"; $mesaj="Adı Soyadı: ".$isim." ".$soyisim."
Ünvan: ".$unvan."
Çalışılan Kurum: ".$kurum."
Telefon: ".$tel."
E-Mail: ".$email."
"; $mailhata=@mail($kime,$mbaslik,$mesaj,"FROM:".$isim." ".$soyisim." <".$email.">\nMIME-Version:1.0\nContent-Type:text/html;charset=iso-8859-9\n"); if ($mailhata==1) { echo ("


Formunuz Bize Ulaşmıştır!..

"); $hata=0; $formkont=1; } else { echo ("


Form Yollanamadı!...

"); $hata=1;} } } } } if ($formkont==0) { ?>
İsim
Soyisim
Ünvan
Çalışılan Kurum
Telefon
E-Mail
 
Ana Sayfa - Arkadaşına Gönder - E-mail - E-mail Listesine Kayıt