İMZA KAMPANYASI

Türk Bilim Adamları Ders Kitaplarında Evrim Teorisinin Bilimsel Açmazlarının Yer Alması Gerektiğini Beyan Etti

1400 Türk Bilim Adamı, İlk ve Orta Öğretim Ders Kitaplarında evrim teorisinin iddialarını çürüten bulguların yer almasının uygun olacağını içeren dilekçeye imza attı. Söz konusu dilekçede, canlıların yaratılmış olduklarını gösteren bilimsel delillerin eğitim müfredatında yer alması gerektiği de açıklanıyor.

            Biyoloji, biyokimya, biyomatematik, moleküler biyoloji, genetik, paleontoloji gibi pek çok farklı bilim dalında yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular, evrim teorisinin iddialarının bilimsel olarak geçersiz olduğunu ortaya koymuştur. Bu gerçek hem yabancı bilim adamları hem de Türk bilim adamları arasında günden güne artan bir şekilde kabul görmektedir. 

Merkezi ABD’nin Seattle şehrinde bulunan Discovery Enstitüsü tarafından hazırlanan ‘A Scientific Dissent From Darwinism- Darwinizme Bilimsel Bir İtiraz’ isimli bir bildiriye atılan imzalar, pek çok yabancı bilim adamının evrim teorisinin mantık örgüsünün bilimdışı olduğunu düşündüğünü belgelemektedir. Her üç ayda bir yeni isimlerin eklenmesiyle www.disentfromdarwin.org sitesinde güncellenerek kamuoyuna duyurulan bildiriye, Haziran 2006’ya kadar 600’ün üzerinde yabancı bilim adamı imza atmıştır. Dünyanın en saygın üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology, Princeton, UCLA, Smithsonian, Moskova Devlet Üniversitesi gibi bilim merkezlerinden pek çok biyolog, biyokimyager, matemetikçi, genetikçi, fizikçi ve moleküler biyolog evrim teorisinin canlılardaki kompleks sistemleri açıklamakta kesinlikle yetersiz kaldığını beyan etmiştir.

Ülkemiz’de de Eğitimciler Birliği Sendikası tarafından bir imza kampanyası yürütülmektedir. Söz konusu kampanya, evrim teorisine karşı uluslararası zeminde yıllardır kapsamlı bir fikri mücadele yürüten Bilim Araştırma Vakfı ile Milli Değerleri Koruma Vakfı’nca, bilimsel altyapısının oluşturması suretiyle desteklenmektedir. Kampanya vesilesiyle, evrim teorisinin iddialarının bilimsel olarak geçersiz olduğunu pek çok Türk bilim adamının da kabul ettiği ortaya konmuştur.

Ülkemiz’in farklı üniversitelerinden ve bilim merkezlerinden 1400 bilim adamı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’na sunulmak üzere hazırlanan dilekçeyi imzalamak suretiyle evrim teorisinin bilimsel pek çok açmazı olduğunu ifade etmişlerdir.

Söz konusu dilekçede, ilk öğretim ve orta öğretim fen bilimleri kitaplarında, evrim teorisinin sanki bilimsel doğruluğu kanıtlanmış bir gerçekmiş gibi yer almaması gerektiği dile getirilmiştir. Evrim teorisinin pek çok bilimsel açmazının olduğunun, fen bilimleri kitaplarında anlatılmasının daha sağlıklı bir eğitime imkan tanıyacağı vurgulanmıştır. Farklı bilim dallarında elde edilen bilimsel bulguların, evrim teorisinin mantık örgüsünü geçersiz kıldığına ve canlıların yaratılmış olduklarını gösterdiğine müfredatta yer verilmesinin uygun olacağı izah edilmiştir.

Dilekçe, toplanan 1400 imza ile beraber 28 Haziran 2006 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur. Ancak imza kampanyası halen devam etmektedir.

Dilekçe metnini ve beraberinde sunulan ekleri okuyup, aynı görüşleri paylaştığını düşünen doktorlarımız ve akademisyenlerimiz, formu doldurarak kampanyaya katılabilirler.


 
Ana Sayfa - Arkadaşına Gönder - E-mail