BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI'NDAN KAMUOYUNA AÇIKLAMA:

Türk Halkı Evrimcilerin Oyunlarına Gelmeyecektir

ilanın büyüğü için tıklayın

Kamuoyuna Önemli Duyuru

EVRİMCİ YAYINLAR YAPAN BAZI MÜSLÜMAN YAYINCILARIN

“PARDON! GÖZÜMÜZDEN KAÇMIŞ, YANLIŞLIK OLDU”

TARZINDAKİ SAVUNMALARI KABUL EDİLEMEZ!

Son günlerde, mukaddes değerlerin savunucusu olarak bilinen bazı TV kanalları ve yayın organlarının Darwinizm propagandasına alet oldukları görülmektedir.

Dünyanın pek çok ülkesinde ders kitaplarından çıkarılan ve hatta yasaklanan bu teorinin, Müslümanların sahibi oldukları yayın kuruluşları tarafından bilimsel bir gerçek gibi sunulması son derece hayret vericidir. Sahtekarlıklar üzerine kurulu olduğu artık kesin olarak ispatlanmış ve tarihe “19. yüzyılın batıl bir dini” olarak geçmiş olan böyle bir teoriyi savunmaya kalkışmak, bir Müslüman için elbette büyük bir yanılgıdır.

Darwinizm kör, hiçbir şuuru olmayan atomların, bir süre geçtikten sonra, tesadüfler sonucu sokakları dolduran insanlara dönüşmesini savunan batıl bir dindir. Bilindiği gibi eski putperestlerden bir kısmı, -bizzat kendi elleriyle yonttukları- tahtaların, taşların herşeyi yarattığını iddia ederlerdi. Bunlardan bir kısmı ise, çeşit çeşit tanrıların yaratıcıları olduklarına inanırlardı. Darwinizm'i savunanların ilahı da tesadüf denen puttur ve onlar da benzer şekilde tesadüf tanrısına inanmaktadırlar. (Allah'ı tenzih ederiz).

Bu tip bir yayın yaptıktan sonra yapılan “Pardon! Gözümüzden kaçmış, yanlışlık oldu” gibi açıklamalar Müslümanlar tarafından mazur görülemez ve kesinlikle kabul edilemez. Çünkü bir Müslüman bu kadar hassas bir konuda asla gaflete kapılmaz, Allah'ın varlığını kabul etmek istemeyen bir teoriyi hiçbir şekilde savunmaz. Bu gözden kaçacak bir konu değildir. Dolayısıyla “boş bulunduk” benzeri savunmaların hiçbir geçerliliği ve kabul edilebilirliği yoktur.

Darwinizm, kelebekleri, arıları, ceylanları, atları, aslanları, güvercinleri, martıları, karpuzları, üzümleri, şeftalileri, portakalları, muzları, incirleri, zeytinleri, orkideleri, karanfilleri, gülleri, narları, hücre içinde yer alan DNA'yı, RNA'yı, stoplazmayı, ribozomu, mitokondriyi ve diğer tüm varlıkların oluşumunu tesadüflerle açıklamaya çalışmaktadır. Gerçekte tüm varlıklar Allah'ın sonsuz kudretinin ve ilminin delilidir. Bu gerçeğin bilincinde olan Müslümanların, Darwinizm gibi batıl düşüncelerin destekçisi olmaları sözkonusu olamaz.

Adı İslam ama kendi İslam olmayan, dinsiz İslam olarak da nitelendirilebilecek batıl bir inanış tarzını sinsi bir şekilde insanlarımıza empoze etme gayretindeki çevrelere karşı dikkatli olunmalıdır. Diğer taraftan, bu çevrelerin, “sezdirmeden biz bu işi yaparız” yönündeki düşüncelerini asla gerçekleştiremeyeceklerini bilmeleri gerekir. Müslüman Türk halkı, İslam ahlakına karşı açık-gizli her teşebbüsün karşısında her zaman dimdik ayakta durmaktadır.

Evrimci Darwinist düşünce, tüm insanlığa olduğu gibi milletimize de seneler boyu büyük zararlar vermiş; inançlarını kaybetmiş genç bir kitlenin oluşmasına ve arkasından binlerce insanımızın canına malolan terörün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gerçek apaçık ortada iken Darwinizm'e destek olarak, devletimizi ve milletimizi bölüp-parçalamak isteyen güç odaklarının tuzaklarına düşmemek gerekir. Bilinmelidir ki Darwinizm'de amaç, dinsiz, terörist ve haklıyı değil, haksız güçlüyü ve zalimi savunan bir toplum meydana getirmektir.

Müslüman bilinen bazı kişiler de "ne var bunda" mantığı ile Darwinizm'i savunmaya kalkışmaktadırlar. Ancak Türk halkının sağduyusunu henüz kavrayamamış olan bu kişilerin Türk halkını bu tip hurafelerle kandıramayacaklarını bilmeleri gerekir.

Sizleri bilgilendirmek amacıyla BAV'ın resmi internet sitesi olan www.bilimarastirmavakfi.org adresinde detaylı bir açıklama yapılmıştır. Geniş bilgi edinmek isteyen halkımızın bu siteyi ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz.

 
Ana Sayfa - Arkadaşına Gönder - E-mail