Ey Türk Gençliği! 

Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. 

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyen dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve Cumhuriyetini müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için, içinde bulunacagın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait çok namusait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. 

Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, delalet ve hatta hiyanet içinde olabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini, müstevililerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbali'nin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen; Türk istiklal ve  Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! 

Atatürk'ü Anlamak
Kendi Sözleriyle Atatürk
Atatürk'ün Ağzından Türk Milleti
Atatürk İçin Ne Dediler?
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Cumhuriyetin Onuncu Yıl Nutku
Atatürk'ün TBMM'deki Konuşmasından
Atatürk'ün Devrimleri
Prof. Dr. İsmet Giritli Atatürk'ü Anlatıyor
İstiklal Marşı
ATATÜRK YAŞIYOR

 
Ana Sayfa - Arkadaşına Gönder - E-mail - E-mail Listesine Kayıt