17. HİZMET YILINDA
BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI

Bilim Araştırma Vakfı (BAV), Türk Devleti ve toplumunu ayakta tutan milli ve manevi değerlerimizi korumak ve gündemde tutmak, ülkemizin güncel sorunlarına stratejik çözümler üretmek amacıyla, 1990 yılında İstanbul'da kurulmuş bir hizmet kuruluşudur.

BAV, Atatürkçü, demokrat, çağdaş, milliyetçi, ilerici ve mukaddesatçı kimliğiyle, Türkiyemiz'in geleceğine ışık tutacak aydın nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak ülkümüzü gerçekleştirmek için, ülkesini ve devletini seven, Türk-İslam ahlakıyla ahlaklanmış nesillere ihtiyacımız olduğu çok açıktır. Vakfımız, ancak bu çizgideki bir gençliğin huzur, güven, sevgi ve merhamet şemsiyesi altında Türk-İslam dünyasına önderlik yapan büyük Türkiye'yi meydana getireceğine inanmaktadır.

Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinin halkımıza ve gençlerimize anlatılmasını, milletimizin bu yönde sürekli olarak bilinçlendirilmesini üzerlerine düşen çok önemli bir sorumluluk olarak addeden BAV camiası, bu amaç doğrultusunda birçok panel, konferans, sempozyum ve bilimsel toplantı düzenlemiştir ve düzenlemektedir.

 

BAV'ın ülke çapında ve dünya genelinde başlattığı bir diğer çok önemli kampanya ise “Evrim Teorisi'nin Çöküşü ve Yaratılış Gerçeği” konferansları dizisidir. BAV camiası, toplumsal değerleri tahrif eden ve bölücü teröre fikri zemin hazırlayan materyalist felsefenin Türkiye'nin bekası için önemli bir tehdit olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, materyalist felsefenin ve onun sözde bilimsel temeli olan “evrim teorisinin” bilim karşısındaki geçersizliğini Türk toplumuna anlatmayı önemli bir sorumluluk olarak görmektedir.

Vakıf bu amaçla 1998 yılı içinde, evrim teorisinin bilim karşısındaki yenilgisini konu alan, yoğun bir kültür kampanyası başlatmıştır. Bu kampanyada Türkiye genelinde ve uluslar arası alanda Kanada'dan Malezya'ya, Kazakistan'dan Güney Afrika'ya, ABD'den İngiltere'ye 1200'ün üzerinde bilimsel konferans düzenlemiştir. BAV, konferans, sergi, mültivizyon gösterimi ve ücretsiz kitap dağıtımı gibi kültürel çalışmalarına halen yurt çapında ve uluslararası alanda devam etmektedir.

BAV camiası, Türk Milleti'nin milli ve manevi değerlerine karşı önemli bir tehdit olan materyalist felsefenin yegane dayanağı olan evrim teorisi tarihe karışıncaya kadar bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır.

BAV aynı zamanda, ülkemizin yüksek menfaatlerini korumak ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak maksadıyla siyasi ve kültürel konferanslar da düzenlemektedir. Ülkemizin değerli siyasetçilerinin, akademisyenlerinin, emekli subaylarının, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin, yazarlarının ve gazetecilerinin katıldığı bu konferanslarda Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişi hedef alınmaktadır.

Bilim Araştırma Vakfı gibi, aynı şekilde ülkesinin ve milletinin aydınlık geleceğini kendine amaç edinmiş bir diğer güzide hizmet kuruluşu da Milli Değerleri Koruma Vakfı 'dır. Bu değerli vakıf özünde barındırdığı ortak özellikler itibariyle Bilim Araştırma Vakfı ile aynı çizgide faaliyet göstermektedir. Özellikle, bu vakfın başkan ve yöneticileri yapmış olduğumuz konferanslarda ve diğer etkinliklerde bizimle birlikle aynı hizmet aşkıyla yer almaktadır. Bilim Araştırma Vakfının düzenlemiş olduğu siyasi ve kültürel konferanslarda Başkanlık Divanı'nda Bilim Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tarkan Yavaş ile beraber , Milli Değerleri Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Altuğ Berker sürekli birlikte yer almışlardır.

Ülkesine ve milletine hizmet etmeyi kendine amaç edinmiş olan her iki vakfın da Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar'dır.

Fahri Başkanımız Sayın Adnan Oktar, “Harun Yahya” müstear ismiyle kaleme aldığı 250'den fazla kitabıyla Türk Milleti'nin milli ve manevi değerlerinin yüceltilmesinde çok önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu değerli eserlerden istifade edilerek bugün, 80 ülkede, 57 dilde yayınlanmakta olan kitaplar, belgesel filmler, ses kasetleri, internet siteleri milyonlarca kişi tarafından izlenmektedir.

Fahri Başkanımız Sayın Adnan Oktar'ın, milli kültürümüzün dünyanın dört bir yanında itibar ve kabul görmesini hedefleyen bu hizmet aşkı, Bilim Araştırma Vakfı ve Milli Değerleri Koruma Vakfı'nın çalışmalarına esin kaynağı olmaktadır.

BAV, Türkiye'nin sahip olduğu devlet tecrübesi, farklı medeniyetleri barış içersinde yönetmiş Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olması ve genç, demokratik, modern, yetişmiş bir nüfusa sahip olması sebebiyle, ülkemizi Türk İslam Dünyası'nın öncüsü olarak görmektedir. İnanıyoruz ki, Türkiyemiz yakın bir zamanda, yeryüzünde özlenen barış, refah ve adaletin tesis edilmesinde çok önemli bir sorumluluk üslenecektir. BAV, bu amaç doğrultusunda 17 yıldan bu yana olduğu gibi bundan sonra da yüce Türk Milleti'nin hizmetinde olacaktır.

Bilim Araştırma Vakfı irtibat numarası: 0 212 529 41 18

 
Ana Sayfa - Arkadaşına Gönder - E-mail - E-mail Listesine Kayıt