Amacımız Atatürkçü, aydın bir nesil yetiştirmektir”  parolasıyla kurulan Bilim Araştırma Vakfı, 6 Mayıs 1990’da ilk çalışmasını Sheraton Oteli’nde düzediği  “Atatürkçülüğün Işığında Türk Kadınının Geleceği” isimli konferans ile gerçekleştirdi. 

Açılış konuşmasından sonra Prof. Amiran Kurtkan Bilgiseven ve Prof. Türkan Saylan’ın birer bildirisi ile devam eden konferans, vakıf genel başkanı Turgut Aksu’nun yaptığı konuşmayla sona erdi.
Prof. Dr. Kurtkan Bilgiseven
Prof. Dr. Kurtkan Bilgiseven

İlk sözü alan İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven daha çok dini açıdan kadın üzerinde durdu. Kuran’daki ayetleri keyfi şekilde yorumlayan sofular nedeniyle İslam’ın kadına bakışının yanlış yorumlandığı üzerinde durarak bundan örnekler verdi.

Prof. Bilgiseven İslam öncesi Arap toplumunun kadına yanlış bakış açısını örnekler vererek anlattı ve benzeri arap geleneklerinin İslamla karıştırılmaması gerektiği vurguladı. Evlilik modelinde kadının eşya olarak  kullanılmasını ve buna benzer çarpıklıkları vurguladı.

Prof. Dr. Türkan Saylan
Prof. Dr. Türkan Saylan

Söz konusu çarpıklıkların İslamiyet’le beraber yok edildiklerini, Kuran’ın kadın-erkek uyumuna dayalı bir cemiyet sunduğunu, ancak şekilci anlayışın bu dengeyi bozduğunu söyledi. Bilgiseven,  dine sokulan  diğer bazı çarpık anlayışların da tahrif edilmiş Yahudi ve Hıristiyan kaynaklarından geldiğini bildirdi.

Konferansa bir bildiri ile katılan, ünlü kadın hakları savunucusu, gerçek Atatürkçü Prof. Dr. Türkan Saylan ise eğitimdeki eşitsizliği rakamlar vererek tartıştı ve 1985 istatistiklerine göre erkeklerin %28, kadınların %32 okumaz yazmaz olduklarını söyledi.

Son olarak kürsüye gelen Bilim Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aksu, amaçlarından birinin kadın hareketinde kendilerine düşen yeri almak olduğu belirtti ve Atatürkçülüğün de bunu gerektirdiğini vurguladı.

Sheraton Oteli’nin Merhaba Salonu’nda gerçekleşen ve oldukça geniş bir dinleyici topluluğunun dikkati çektiği toplantıda, özellikle üniversiteli gençlerin çoğunlukta olduğu gözlendi.


ATATÜRK KONULU KONFERANSLAR
Atatürk ve Laiklik
Atatürk ve Türk Gençliği
Atatürk ve Sanat
Atatürk Türkiye'sinde Tiyatromuz
Atatürk ve Siyaset
Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı
Atatürkçü Düşüncede Türk Edebiyatı
Atatürkçüğün Işığında Türk Kadınının Geleceği
Türk Sporunun Dünü Bugünü
Başöğretmen Atatürk

ATATÜRK YAŞIYOR 
Ana Sayfa - Arkadaşına Gönder - E-mail - E-mail Listesine Kayıt