BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI NASIL BİR GENÇLİK İÇİN 
MÜCADELE EDİYOR?

Ahlaki dejenerasyon, toplumları içten çürüten korkunç bir hastalıktır. Dejenerasyon önce aile değerlerini yok eder. Aile yapısı zayıflayan bir toplumda her türlü suç kolayca işlenir hale gelir. Dürüstlük, adalet, şefkat, merhamet, fedakarlık gibi erdemler yok olur. Topluma bencillik ve korku hakim hale gelir. Bu tür bir yapı, o toplumun uzun vadede yıkılması demektir.

Bilim Araştırma Vakfı, bu gerçeğin farkındadır. Bu nedenle de, kurulduğu 1990 yılından itibaren milliyetçi-muhafazakar çizgisiyle Türkiye’yi ayakta tutan değerleri savunmayı ve güçlendirmeyi önemli bir görev olarak benimsemiştir. Bu itibarla BAV, inançsızlığa ve başta fuhuş, uyuşturucu, cinsel sapıklık ve   ahlaki dejenerasyon olmak üzere, Müslüman Türk ahlak yapısını tehdit eden tüm etkilere karşı mücadele etmektedir. 

Bilim Araştırma Vakfı camiası mensupları ise, kişilikte, ahlak yapısında ve hizmette, en mükemmele ulaşma iddiasındadırlar. Herhangi bir kusur veya eksiklikleri kendilerine hatırlatıldığında bu konuyu mutlaka dikkate almaktadırlar. 

Bilim Araştırma Vakfı’nın yetiştirilmesi için mücadele verdiği gençliğin en önemli özelliği, güzel ahlakı yaşayan ve bundan zevk alan bir nesil olmasıdır. Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesini yakalama hedefi doğrultusunda, milletin çıkarlarını kendi çıkarlarına tercih eden, hukuka saygılı, adaleti ilke edinen, haksızlığa, zulme uğrayan insanlar için mücadele veren şahsiyet sahibi bir gençlik yarınlarımızın teminatı olacaktır. 

Ahlaken güçlü ve şahsiyetli böyle bir gençliğin belirleyici iki özelliği ilim ve akıldır. Bu bizzat Büyük Önder Atatürk’ün tesbitidir. Çünkü o büyük insan der ki: “Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar.”

Bugün Atatürkçü birçok bilimadamı ve aydınımızın ortak görüşü, Atatürk’ün manevi mirasını sahiplenecek bir gençliğin eksikliğinin kendini hissettirdiği yönündedir.

Oysa Atatürk birçok konuşmasında kendi ilke ve düşüncelerine sahip çıkma konusunda böyle bir gençliğe büyük güven duyduğunu belirtmiştir. O, bu konudaki duyarlılığını “Gençler! cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız... Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.” cümleleriyle ifade etmiştir.

Atatürk’ün bu sözleri doğrultusunda hiç bir fedakarlıktan kaçınmadan  yürüttüğü çalışmalarıyla Bilim Araştırma Vakfı, ülkesinin sorunlarını gayet iyi bilen ve bunlara çözüm üretebilen, demokrasi aşığı, kendini iyiye ve doğruya adamış, hukukun üstünlüğü ilkesine inanan, milleti ve devleti için yaşayan bir gençliğin müjdesini vermektedir.

“Gençler! cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız... Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.”

 
Ana Sayfa - Arkadaşına Gönder - E-mail - E-mail Listesine Kayıt