ATATÜRKÇÜ ÖNDER BİR KURULUŞ

Bilim Araştırma Vakfı mensupları, Büyük Önder Atatürk’ün fikirlerinin ve prensiplerinin halkımıza, özellikle de genç nesillere anlatılmasını, onların bu yolda bilinçlendirilmesini, omuzlarına yüklenmiş büyük bir milli sorumluluk olarak değerlendirmişlerdir.

Zira Atatürkçü düşünce, milli birlik ve beraberliğimizin temel taşlarından birini oluşturmaktadır ve devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için muhakkak suretle hayata geçirilmesi gereken bir anlayışı temsil etmektedir.

Bu öncelikli ve aciliyetli hedef doğrultusunda, Bilim Araştırma Vakfı, bugüne kadar yürüttüğü faaliyetlerde Atatürkçü düşüncenin geniş halk kitlelerine ulaştırılmasına çalışmıştır. Sayısız paneller, konferanslar, sempozyumlar, bilimsel toplantılar, multivizyon gösterileri, broşürler, kitaplar, dergiler, radyo ve televizyon programları, afiş ve pano çalışmaları yoluyla Vakıf mensupları, Atatürk’ün kişiliğini, ilke ve inkılaplarını, Kurtuluş mücadelesini Türkiye’nin dört bir yanında anlatmışlardır.

Yurtçapında geniş yankı uyandıran ve kamuoyunun takdirlerini toplayan bu çalışmalar neticesinde, Bilim Araştırma Vakfı, Türkiye’nin en aktif Atatürkçü kuruluşu olarak milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. 

Bilim Araştırma Vakfı, kurulduğu günden bu yana Atatürk ilkelerini savunan, milletçe mukaddes saydığımız değerleri baştacı eden, devletine gönülden bağlı bir yapı ortaya koymuştur. Türkiye’nin 21. yüzyılı Büyük Önder’in hedef gösterdiği "muasır medeniyetler" arasında karşılaması ve Atatürk’ün açtığı yolda emin adımlarla ilerlemesi yolundaki çalışmalarımız, bundan sonra da her geçen gün katlanarak devam edecektir.  

 
Ana Sayfa - Arkadaşına Gönder - E-mail - E-mail Listesine Kayıt