BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI'NIN KİMLİĞİ, AMACI VE FAALİYETLERİ

Bilim Araştırma Vakfı, Türk devleti ve toplumunu ayakta tutan milli ve manevi değerleri korumak, Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı, laiklik ve demokrasiye sahip çıkan, çağdaş ve aydın nesiller yetiştirmek maksadıyla faaliyet gösteren bir hizmet kuruluşudur. Kurulduğu 1990 yılından beri milliyetçi, muhafazakar, Atatürkçü çizgisiyle kamuoyunun teveccühünü kazanmış olan Bilim Araştırma Vakfı, üniter devlet yapısını savunmakta, devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve güvenliği için ülkesine hizmet şuuruyla kültürel ve bilimsel çalışmalarda bulunmaktadır.

Bilim Araştırma Vakfı camiası Türkiye’nin önde gelen ailelerine mensup, yüksek tahsilli, mesleklerinde kariyer sahibi olmuş, aydın, çağdaş, ilerici gençlerden oluşmaktadır. Bilim Araştırma Vakfı mensupları milletimize, mukaddes saydığımız değerlere sahip çıkan, Türk örf ve ananelerine uygun yaşam tarzlarıyla iffetli, namuslu, ahlaklı ve şerefli bir hayat sürmektedirler. Laik cumhuriyetimizin ve demokrasinin savunucusu olan Bilim Araştırma Vakfı mensupları, her türlü huzursuzluktan, kargaşa ve anarşiden uzak, insanların güzel ahlaka yöneldiği, karşılıklı sevgi, saygı ve şefkat mefhumlarının yüceltildiği barışçıl bir toplum hedeflemektedirler.

Vakfımızın Fahri Başkanı olan Sayın Adnan Oktar, çevresindeki herkese vatan, millet sevgisi aşılayan, devlete ve millete hizmet şuurunu telkin eden, Atatürk milliyetçisi, dindar bir vatanperverdir. Hakkında yayınlanan bazı gerçekdışı iddiaların aksine, hayatını devletine ve milletine hizmete adamış olan Sayın Oktar, 200'den fazla kıymetli eseri kaleme almıştır. Bu eserlerde 21. yüzyılın aydınlık Türkiyesi’nin önündeki engellere dikkat çekmiş, bölücü fikirlere, milli birliğimize zarar veren ideolojilere, bağnaz ve gerici zihniyete, ülkemiz üzerinde karanlık emeller besleyen güç odaklarına karşı durmuştur. Sayın Adnan Oktar işte bu nedenle, sözkonusu karanlık çevrelerin boy hedefi haline gelmiş; bu odakların bugüne kadar birçok iftira, karalama ve komplolarına maruz kalmıştır. Buna rağmen, hiçbir zaman yılmamış, sevgi, hoşgörü, kardeşlik, huzur ve güven içinde bir Türkiye özlemi içerisinde, sabır ve kararlılıkla hizmet vermeye devam etmiştir.

Bilim Araştırma Vakfı, faaliyete geçtiği 1990 yılından itibaren öncelikle Atatürkçülük ilkesini sahiplenmiş ve bu ilkeyi topluma yaymaya yönelik çok sayıda konferans, panel organize etmiş, çeşitli yayınlar yapmıştır.

Bilim Araştırma Vakfı camiası, bunun yanısıra, Türkiye’nin milli meselelerine eğilmiş ve bunlara çözüm üretmeye çalışmıştır. “Ermeni Soykırımı İddialarının İçyüzü” ve “Kosova Sorunu ve Balkanların Geleceği” adlı konferanslar, bu amaçla BAV tarafından düzenlenmiştir. Bu arada Bilim Araştırma Vakfı Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar tarafından -Vakıf mensuplarının da katkılarıyla- hazırlanan “Milli Strateji: Türk Dış Politikasına Osmanlı Vizyonu ile Bir Bakış”, “Gizli El Bosna’da”, “Terörün Perde Arkası”, “İsrail’in Kürt Kartı” gibi kıymetli araştırma ve analiz kitapları da yayınlanmıştır.

Bilim Araştırma Vakfı, milli kültürü tehdit eden en önemli unsur olarak materyalist felsefeyi gördüğü için, son yıllarda bu konuya özel bir önem vermiştir. Materyalist felsefenin ve Marksist ideolojinin temeli olan Darwin’in evrim teorisinin bilimsel geçersizliği BAV tarafından Türk halkına anlatılmıştır. Bu amaçla son beş yıl içinde Amerika, İngiltere, Endonezya, Kanada, Brunei Sultanlığı, Malezya ve Hollanda'da olmak üzere yurt dışında ve yurt içinde bir çok merkezde gerçekleştirilen bu konferanslara yüzbinin üzerinde dinleyici katılmış ve BAV’ın faaliyetlerini coşkuyla desteklemiştir. Bu konuda yine BAV camiasınca bilimsel eserler hazırlanmış ve Türkiye’nin dört bir yanında halkımıza ücretsiz olarak hediye edilmiştir.

BAV, Darwinizm’in komünist ideolojiye ve dolayısıyla bölücü teröre zemin hazırladığını görmekte ve bu nedenle bu konuya büyük önem vermektedir. Türkiye’nin üniter yapısının muhafazası, BAV için vazgeçilmez bir ülküdür. Bu ülküde, bölücü teröre karşı yürütülen askeri ve siyasi mücadelenin, fikri ve kültürel bir programla da desteklenmesi gerektiğine inanmaktadır.

 
Ana Sayfa - Arkadaşına Gönder - E-mail - E-mail Listesine Kayıt