"OSMANLI VİZYONU İLE BALKANLAR'A BAKIŞ" KONFERANSI

BALKANLAR OSMANLI'YI ARIYOR

BAV Tarafından düzenlenen konferansta Balkan Müslümanlarının sorunları tartışıldı. Çeşitli ülkelerden gelen temsilciler başta Balkan ve Ortadoğu Müslümanları olmak üzeren tüm dünyanın "Yeni Bir Osmanlı'ya Muhtaç" olduğunu vurguladılar.

Bilim Araştırma Vakfı tarafından 22 Eylül 2003 tarihinde İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen "Osmanlı Vizyonu ile Balkanlar'a Bakış" adlı konferans büyük ilgi gördü. Türkiye'den ve Balkanlardan katılan konuşmacılar dünyanın yeni bir Osmanlı'ya muhtaç olduğunu bir kez daha vurguladılar.

Balkan Müslümanları İstanbul'daydı


E. Orgenaral Sayın Necati Özgen, İstanbul Vali Yardımcısı SAyın Gazi Kaya ve Başbakanlık Balkan Dairesi'nden Sayın Sait Yusuf, konferansı ilgi ve beğeniyle izlediler.

Balkan Müslümanlarının siyasi, sosyal ve kültürel sorunlarının dile getirildiği konferansa Balkan Müslümanları büyük ilgi gösterdi. Konferansa, Sancak Belediye Başkanı Süleyman Uglagin, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar, İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Danışmanı İzzeddun Ladiç, Makedonya Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cevat Hüseyni, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anıl Çeçen, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tatarlı, Makedonya Kültür Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Ferit Muhiç, Prof. Dr. Mustafa Kahramanyol, Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı Altuğ Müştak Berker ve BAV Başkanı Tarkan Yavaş konuşmacı olarak katıldılar.

Aralarında milletvekili, eski bakan, tarihçi, yazar ve Balkan derneklerinin temsilcilerinin bulunduğu geniş bir davetli topluluğu konferansı ilgi ile izledi. Konferans öncesinde, mehter konseri ve Balkanlar'daki Osmanlı izlerini anlatan bir sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

Dünyanın Yeni Bir Osmanlı'ya İhtiyacı Var

Konferansın açılış konuşmasını yapan Bilim Araştırma Vakfı Başkanı Tarkan Yavaş, Osmanlı'nın bölgeyi terk etmesinin ardından Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Ortaasya'da huzur ve barışın yerini kan ve gözyaşına terk ettiğini söyledi. Dini ve etnik kökeni ne olursa olsun insanların huzur ve barış içinde birarada yaşamasının mümkün olabileceğini belirten Yavaş, bunun en güzel örneğini Osmanlı İmparatorluğu'nun sergilediğinin altını çizdi. Ulus kavramının yerini medeniyetlere bıraktığını belirten Yavaş, 21. yüzyılın medeniyetlerin barışına sahne olacağını söyledi. Yavaş konuşmasını şu sözlerle bitirdi: "Sadece Müslümanların değil batının da yeni bir Osmanlı'ya ihtiyacı vardır. Türk ve İslam dünyasındaki otorite boşluğu çözümü için önümüzde Osmanlı gibi örnek bir model bulunmaktadır. Dünya'nın yeni bir Osmanlı'ya ihtiyacı vardır."

Konferasta kısa bir konuşma yapan Eski Kültür Bakanı Agah Oktay Güner ise Balkanlar'a bir nostalji olarak bakmadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Başta Sultan Murad olmak üzere tüm Osmanlı padişahları bölgede bir hoşgörü medeniyeti kurdu. Osmanlı aldığı verginin iki katını harcayarak bölgede yatırım yaptı. Balkanlar'daki Osmanlı medeniyetinin temelinde bizi biz yapan İslam anlayışı hakimdi. Ancak Osmanlı'nın bölgeden çekilmesiyle Balkanlar'da zulüm başladı. Dünyanın en acımasız ideolojisi emperyalizm, panslavizm maskesi altında bölgeyi kan gölüne çevirdi. Kademe kademe tüm Balkanlar bundan nasibini aldı. Abdulhamid'in tahttan düşürülmesinin ardından ihanet içindeki İttihat Terakki yönetiminin yarattığı boşluk yüzünden Alman ve İngiliz emperyalizmi bölgeye hakim oldu. Hala kargaşanın hakim olduğu Balkanlar yeni bir Osmanlı'nın özlemi içindedir."

Kosova Müslümanları Türkiye'den Destek Bekliyor


Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkan ı Mahir Yağcılar

Konferansa Kosova Müslümanlarını temsilen katılan Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar Türkçe olarak yaptığı konuşmasında, Kosova'da gerginliğin hala sürdüğünü ve Sırpların, Müslüman nüfusun temel hak ve özgürlüklerini elinden aldığını söyledi. Osmanlı'nın izlerini taşıyan tarihi eserlerin korunamadıkları için birer birer yok olduğunu, Türk okullarında kadro yetersizliği yüzünden gerekli eğitimin verilemediğini ve özellikle dini eğitimde çok yetersiz kaldıklarını söyledi. Türkiye'nin özellikle kültürel alanda bölgeye hizmet getirmesine acil ihtiyaçları olduğunu söyleyen Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar, tüm olumsuzluklara rağmen bölge halkının İslami kimliğini muhafaza ettiğini söyledi. Yağcılar konuşmasını şu cümlelerde bitirdi: "Osmanlı, fethettiği toprakları sömürge haline getirmemiş, aksine bu topraklara kültür ve medeniyet götürmüştür. Bu gerçeğin sadece Balkan Müslümanları değil, Balkanlar'da yaşayan gayrımüslim unsurlar da farkındadır. Balkanlar'da Osmanlı izlerini silerek bu güçlü İmparatorluğu tamamen hafızalardan kazımaya çalışmaktadırlar. Bugün Balkanlar'da kalıcı bir barış isteniyorsa mutlaka yeni bir Osmanlı anlayışına ihtiyaç vardır."

Sancak Müslümanları Dimdik Ayakta


Sancak Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uglanin

Sancak Müslümanları adına konferansa katılan Sancak Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uglanin, Sancak bölgesinde yaşayan 550 bin Müslümanın sistemli bir şekilde yok edilmek istendiğini, ancak Müslümanların hiçbir zaman kültürlerinden tavizde bulunmadıklarını söyledi. Haklarını uluslararası mahkemelere taşımakta kararlı olduklarını belirten Uglanin, bölgede zulüm ve haksızlığın sona ermediğini, Sırpların Boşnak, Türk ve Arnavut Müslümanlara zulüm etmeye devam ettiğini söyledi. Uglanin konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Herşeye rağmen Sancak'ta Osmanlı'nın izleri hala dimdik ayakta. Osmanlı İmparatorluğu sayesinde İslam kültür ve medeniyeti bölgemize girdi. Bunları silmeye Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmeyecek. Bu konuda Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olarak gördüğümüz Türkiye'den destek bekliyoruz."

Batı Trakya'daki İslam Varlığı Yok Edilemez!


İskeçe Müftüsü Emin Aga

Konferansa Batı Trakya'dan katılan İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında, Balkan Müslümanlarının arasına ayrılık tohumları serpilmeye çalışıldığını söyledi. Arnavut, Türk, Boşnak diye ayırmanın gereksiz olduğunu, Balkanlar'da yaşayan tüm Müslümanların tek bir hedefte biraraya gelmesi gerektiğini söyledi. Herşeye rağmen Balkanlar'daki Türk ve İslam varlığının dimdik ayakta olduğunu söyleyen İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga, Balkan Müslümanlarının yıllarca baskı ve zulme maruz kaldığını ancak İslami kimliklerine daha fazla sarıldıklarını söyledi. Batı Trakya Müslümanlarının Hıristiyanlaştırılmaya çalışıldığını kaydeden Aga, Türkiye'nin yardımlarıyla Batı Trakya Müslümanlarının dini ve milli kimliklerini korumayı başardığını söyledi.


Prof. Dr. İbrahim Tatari

Bulgaristan Müslümanlarının Sorunları Devam Ediyor

Konferansa Bulgaristan'dan katılan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr İbrahim Tatarlı, Bulgaristan Müslümanları tarafından kurulan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin son seçimlerde başarılı olduğunu ve koalisyona katılarak 2 bakanlık ve 6 bakan yardımcılığı elde ettiğini söyledi. Ancak yolun daha çok başında olduklarını komünist dönemden kaynaklanan milli ve manevi eğitim boşluğunun halen devam ettiğini belirten İbrahim Tatarlı, bir Müslüman olarak Balkanlar'daki Osmanlı eseri olan camilerin birer birer yok olmasından büyük rahatsızlık duyduğunu belirtti. Osmanlı kültür ve medeniyetinin tüm insanlara örnek olması gerektiğini belirten Tatarlı, tüm dünya Müslümanlarının Osmanlı'nın tarihsel mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük bir beklenti içinde olduklarını söyledi.

Bosna Hersek'te 100 Yıllık Sırp Vahşeti


Bosna Hersek Cumhurbaşkanı eski Danışmanı Cemaluddin Ladiç

Bosna Hersek Cumhurbaşkanı eski Danışmanı Prof.Dr. Cemaluddin Ladiç ise yaptığı kısa konuşmasında Balkanlar sorununa hala köklü bir çözüm getirilemediğini söyledi. Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden çekilmesinden sonra Balkanlar'daki Sırp canilerin 5 milyon Müslümanı katlettiğini hatırlatan Ladiç, Balkanlar'ın yeniden kan gölüne dönebileceğini söyledi. Ladiç konuşmasında özetle şunlara dikkat çekti:

"Bosna Hersek'teki savaşta 250 bin Müslüman katledildi. Bir o kadar Müslüman da sürgün edildi. Sırp lideri Karadziç Balkanlar'daki Osmanlı izlerini tamamen silmeyi amaçlamaktadır. Müslümanlar, Bosna Hersek'te, Allah'ın Kuran'da emrettiği gibi adaletli ve barışçı bir yönetim istemektedir. Ancak ne yazık ki aynı yaklaşımı Sırp ve Hırvatlardan görememekteyiz. Büyük Sırbistan hayalcileri yüzünden Bosna Hersek'te ekonomik kalkınma bir türlü gerçekleştirilememektedir. Avrupa Birliği Bosna Hersek'in önüne 250 maddelik bir şart koymaktadır. Oysa bu şart aynı durumdaki diğer ülkelerden istenmemektedir. Bu çok açık bir çifte standarttır. Bosna sorunu sadece İslam dünyasının değil tüm Avrupa'nın sorunudur."

Makedonya Müslümanları Özgürlük İstiyor

Makedonya Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cevat Hüseyni, Makedonya Müslümanlarının selamını ileterek başladığı konuşmasında, İslam dünyasının merkezi olarak kabul edilen İstanbul'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Doğu blokunun dağılmasıyla Makedonya Müslümanlarının savunmasız kaldığını belirten Hüseyni, Makedonya'da her an savaşın patlak verebileceğini ve bölgeye kalıcı barışın bir an önce gelmesi gerektiğini söyledi.

Makedonya'da yaşayan Arnavut Müslümanlarının sorunlarını dile getiren Hüseyni, bölgede yaşayan Müslümanların daha fazla özgürlük istediğinin de altını çizdi.

Makedonya Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cevat Hüseyni Prof. Dr. Anıl Çeçen
Prof. Dr. Ferit Muhiç Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı
Altuğ Berker
E. General Dr. Halil Şimşek Türk Dünyası'ndan sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Gazi Kaya'ya plaketini BAV Başkanı Tarkan Yavaş takdim etti.
Başbakanlık Balkan Dairesi'nden Sayın Sait Yusuf, plaketini Güven Hareketi Başkanı Sayın Samim Uygun'un elinden aldı. E. General Dr. Halil Şimşek'e plaketini yine bir E. General olan Sayın Servet Cömert sundu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Anıl Çeçen ise Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından bu bölgede 2 büyük savaşın meydana geldiğini ve milyonlarca insanın öldügünü söyledi. "Şimdi dünya 3. dünya savaşı öncesinde olmak gibi bir korku içine girdiğinden yeni bir Osmanlı arayışına girmiştir" diyen Prof. Dr. Anıl Çeçen, Balkanlar'ın dünya siyasetinde en az Ortadoğu kadar önemli bir yeri olduğunu kaydetti. Anıl Çeçen konuşmasında şu önemli konuların altını çizdi:

"Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden diriltmek mümkün değildir, hanedanı yeniden tahta çıkarmak mümkün değildir, ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun hayat sahası içinde olan ülkelerde belirleyici rol üstlenebiliriz. AB-ABD çekişmesinde Balkanlar önemli rol oynayacaktır. Türkiye'ye önemli rol düşmektedir. Balkan Müslümanları Türkiye'nin öncülüğünde birleşebilir."

Konferansta ayrıca Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı Altuğ Berker, Makedonya Kültür Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Ferit Muhiç ve Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi E. General Dr. Halil Şimşek Balkanlar'daki Osmanlı mirasını anlatan bir konuşma yaptılar.


Bilim Araştırma Vakfı'nıntarihi Çırağan Sarayı'nda düzenlediği "Osmanlı Vizyonu ile Balkanlar'a Bakış" isimli konferans öncesinde gerçekleştirilen Mehter Takımının gösterisi özellikle Balkan ülkelerinden gelen misafirler için ilgi ile izlenen bir konser oldu.


Milletvekili SAyın Mustafa Baş ve Adalet eski Bakanı Sayın İsmail Müftüoğlu Bilim Araştırma Vakfı Başkanı Tarkan Yavaş'ın elinden plaketlerini aldıktan sonra "Osmanlı Vizyonu ile Balkanlar'a Bakış" isimli konferansın çok başarılı ve faydalı geçtiğini ifade edip tebriklerini sundular.


ÖNSÖZ
KIBRIS KONFERANSLARI
BİRİNCİ KIBRIS KONFERANSI
İKİNCİ KIBRIS KONFERANSI
ÜÇÜNCÜ KIBRIS KONFERANSI
KIBRIS KONFERANSINA BASINDAN YANKILAR
KIBRIS KONFERANSI İÇİN BAV'A HİTABEN YAZILAN TEBRİK YAZILARI
KIBRIS İÇİN KÜLTÜREL KAMPANYA
"MUSUL-KERKÜK VE TÜRKMENLER İÇİN GERÇEK ÇÖZÜM" KONFERANSI
"DİNLER TERÖRÜLANETLER" KONFERANSI
"OSMANLI VİZYONU İLE BALKANLAR’A BAKIŞ" KONFERANSI
KOSOVA SORUNU VE ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARI HAKKINDAKİ KONFERANSLAR
SONUÇ

 

 
Ana Sayfa - Arkadaşına Gönder - E-mail - E-mail Listesine Kayıt