ÖNSÖZ

21. yüzyılın eşiğinde olduğumuz şu günlerde Müslüman Türk Milleti tarih sahnesinde çok büyük bir sınav vermektedir.

İnsanlığın manevi değerlerini büyük ölçüde kaybettiği ve bu nedenle de dünyanın her yerinde büyük sıkıntıların yaşandığı bu önemli dönemeçte Müslüman Türk Milleti; önümüzdeki yüzyıla damgasını vurmak, uluslara önderlik ederek refah, barış, kardeşlik ve adaleti tesis etmek imkanını elinde bulundurmaktadır.

İnsanlığı aydınlık yarınlara taşıyacak bu güç ve dirayet herkesten ziyade ve belki de sadece Türk gençlerinin "damarlarındaki asil kanda mevcut"tur. Zira Türk gençleri, insanlığı yücelten değerlere, maneviyata ve mukaddesata, samimiyet ve içtenlikle bağlı; hiçbir menfaat beklemeksizin vatanı, milleti için canını vermiş bir ecdadın torunlarıdır.

İşte tarihin, bugün Türk Milleti'nin omuzlarına yüklediği sorumluluk ulusların kaybetmeye yüz tuttuğu milli ve mukaddes değerlere sahip çıkarak atalarının yaptığı gibi insanlığa önder olmak, adalet, barış, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya oluşturmaktır.

Milletimizin kendi geleceği açısından da son derece önemli olan bu konuda sağlıklı bir hareket tarzı tesbit etmek için başvurulacak yegane kaynak, Büyük Önder Atatürk'ün hayatı, onun fikirleri, görüş ve düşünceleridir. 5000 yıllık şanlı bir geçmişe sahip olan ve hiçbir zaman boyunduruk altına girmeden kıtalara hükmeden Türk Milleti, her konuda, Ulu Önder'in gösterdiği doğrultuda hareket ederek insanlığa önder kişiliğini ön plana çıkaracaktır.

Atatürk milliyetçiliği etrafında kenetlenmiş, üniter devlet anlayışına bağlı, demokratik ve laik hukuk düzenini savunan, din, ahlak ve aile müesseselerine sahip çıkan bir yapıyı yerleştirip koruduğu sürece, Yüce Türk Milleti tüm dünyaya nizam verecek ve Atatürk'ün hedef gösterdiği "muasır medeniyet"in önderi olacaktır.

Bilim Araştırma Vakfı bu ülküyü gerçekleştirmek amacıyla 1990 yılında kurulmuş, 13 senelik kısa geçmişinde milyonlarca kişiye ulaşan hizmetlere imza atmıştır. Bu kitapta ise, Bilim Araştırma Vakfı'nın dış politika konularında hazırladığı konferanslara yer verilecektir.

ÖNSÖZ
KIBRIS KONFERANSLARI
BİRİNCİ KIBRIS KONFERANSI
İKİNCİ KIBRIS KONFERANSI
ÜÇÜNCÜ KIBRIS KONFERANSI
KIBRIS KONFERANSINA BASINDAN YANKILAR
KIBRIS KONFERANSI İÇİN BAV'A HİTABEN YAZILAN TEBRİK YAZILARI
KIBRIS İÇİN KÜLTÜREL KAMPANYA
"MUSUL-KERKÜK VE TÜRKMENLER İÇİN GERÇEK ÇÖZÜM" KONFERANSI
"DİNLER TERÖRÜLANETLER" KONFERANSI
"OSMANLI VİZYONU İLE BALKANLAR’A BAKIŞ" KONFERANSI
KOSOVA SORUNU VE ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARI HAKKINDAKİ KONFERANSLAR
SONUÇ

 

 
Ana Sayfa - Arkadaşına Gönder - E-mail - E-mail Listesine Kayıt